Şiir Defterim Etiketli Yazılar

Necid Çöllerinden Medine'ye

Aşk ile , aşk ile, aşk ile yazılmış bir şiir, buyrun… NECİD ÇÖLLERİNDEN MEDÎNE’YE Şerif Ali Haydar Paşa Hazretlerine Nâr-ı beyzâ mı nedir, öğle zamânında güneş? Tepesinden döküyor beynine âfâkın ateş! Yıldırım yağmuru şeklinde inen huzmesine, Siper olmuş yanıyor çöldeki çıplak sîne. San’atin sırrını Ressâm-ı Ezel’den okuyan; Rûh-i ma’sûmu bütün…

Öğrencimizden Filistin Şiiri

Dün Türkiye çapındaki tüm okullarda Filistin’e destek törenleri yapıldı. Gözümüzü yaşartan bir başka olay da 2. sınıf öğrencilerimizden 3 tanesinin ellerinde kendi yazdıkları şiirlerle görmek oldu. Hepsine de maşaallahlar ile şiirlerini okuttuk. Bir tanesi vardı ki; akıcı olarak şiiri okuyamasa da yazdıkları gerçekten yaşı için çok güzeldi. Ben de bu…

Safahat'in Giriş Mısraları

Pek muhterem, merhum Mehmed Akif Ersoy‘un yine “pek değerli, tek kitabı” Safahat şu mısralarla başlar: Evladım Mehmed Ali’ye yadigâr-i vedâdımdır. Bana sor sevgili kâri ; sana ben söyleyeyim, Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım; Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım. Şi’r için “göz…

© Mustafa Navruz 2011 0.0162 sn.

^ Başa Dön