mehmet Etiketli Yazılar

Safahat'in Giriş Mısraları

Pek muhterem, merhum Mehmed Akif Ersoy‘un yine “pek değerli, tek kitabı” Safahat şu mısralarla başlar: Evladım Mehmed Ali’ye yadigâr-i vedâdımdır. Bana sor sevgili kâri ; sana ben söyleyeyim, Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım; Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım. Şi’r için “göz…

© Mustafa Navruz 2011 0.0091 sn.

^ Başa Dön