ersoy Etiketli Yazılar

Kocakarı ile Ömer (M. Akif Ersoy)

Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy'un dilinden Hz. Ömer'in malum hikayesi... Ve benim de yöneticilik görevine sıcak bakmayışımın yegane sebebi... Bu harika şiiri sizlerle paylaşmak istedim, buyrun... Kocakarı ile Ömer   Üstâd-ı necîbim Ali Ekrem Bey'e Yok ya Abbâs'ı bilmeyen, kimdi?... O sahâbîyi dinleyin, şimdi: "Bir karanlık geceydi pek de ayaz...…

"Acem Şahı" ndan... (M.Akif Ersoy)

İstiklâl şairimiz Mehmed Akif‘in “Acem Şahı” şiirinden bazı mısralar: Bu müdhiş velvelen İran’ı daim inletir sanma. “Muzaffersin!” diyen sesler bütün hâindir, aldanma. Zafer-yâb olduğun kimdir? Düşün bir kerre, millet mi? Adâlet isteyen bir kavmi vurmak gâlibiyyet mi? Nasîbin yok mudur bir parça olsun âdemiyyetten? Nasıl aldırmıyorsun yükselen feryâda milletten? Emîn…

Safahat'in Giriş Mısraları

Pek muhterem, merhum Mehmed Akif Ersoy‘un yine “pek değerli, tek kitabı” Safahat şu mısralarla başlar: Evladım Mehmed Ali’ye yadigâr-i vedâdımdır. Bana sor sevgili kâri ; sana ben söyleyeyim, Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım; Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım. Şi’r için “göz…

© Mustafa Navruz 2011 0.0093 sn.

^ Başa Dön