Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Geleceği Ne Olacak?

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Geleceği Ne Olacak? İlköğretim Okullarında ve Meslek Liseleri dışındaki Liselerde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ortak bildirisidir. Türkiye'de Bilişim'in geleceği için oldukça önemli olan bu meseleyi bloğumuzda paylaşmayı ödev biliriz...

Biz “Yeni Haftalık ders Programı”na göre 4 ve 5. sınıflarda 2’şer saat dersleri ellerinden alınan Bilişim Teknolojileri öğretmenleriyiz.

Milli Eğitim Bakanlığının Teknolojiyi yakından takip etme ve Eğitimde Teknolojiden üst düzeyde yararlanma projesi kapsamında öncelikle dersimiz tüm sınıflarda 2 saatden tek saate düştü. Ardından dersimiz Seçmeli Dersler kapsamına alındı ve en sonda 4 ve 5. sınıflarda haftada 2 saat olan dersimiz kaldırılmış ve bizlere sadece seçmeli olarak 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada birer saat ders kalmıştır.


Eğitimde Teknolojiden yararlanmak ile Bilişim Teknolojileri derslerinin Ders saatinin düşürülmesi ters orantılı olmakla birlikte vahim bir durumdur. Büyük Merkez okullarda bile (4 er Şubeli) 12 saat dersimiz kalacak ve maaş karşılığını bile dolduramayacak durumda kalacağız. Normal eğitim yapan büyük okullarda 6-7 saatimiz kalacak ki bu duruma Mevcut Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin yüzde 90’ı maaş karşılığını dolduramayacak duruma gelecektir. Anlık kararlarla böyle ciddi bir konuda değişiklik yapmak geleceğimize temel oluşturan Eğitim sistemimize hiçbir fayda sağlamayacağı gibi oluşturacağı zararın giderilmesi zordur.


21. Yüzyıl Türkiyesi’nde böyle bir durumla karşılaşmak vahim bir durumdur. İşin ilginç yanı MEB ve bağlı kuruluşların 2010-2014 Stratejik planlarını incelediğimizde Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin kullanımının geliştirilmesi, BT sınıflarının Etkin Kullanımı, Yeni BT sınıfları kurulması gibi hedefler olduğunu görmekteyiz. 2014 yılında varacağımız noktayı gerçekten çok merak ediyoruz. 2010 yılı sonunda BT sınıfı olmayan okullara BT sınıfı kurulacağı ve Faz 1 kapsamındaki BT sınıflarının yenileneceği yine aynı Stratejik Planda yer almaktadır. Bizler okullarının gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapan bir öğretmen grubuyuz.


Yukarıda saydığımız olumsuz durumlar ve belirsizlik bizleri görevimizden soğutmaktadır. Yeni Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ile ilgili bir çalışma yapılmalı ve bu çalışma kısa sürede kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bizler bu sıkıntılı günlerde geleceğimizle ilgili birkaç öneri de bulunmak istiyoruz. Birinci İhtimal derslerimizin geri verilmesi. İkinci İhtimal Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görev tanımları tekrar yapılarak, Rehber Öğretmenler gibi 9-3 çalışabileceğimiz ve rehber öğretmenlerle aynı özlük hakkına sahip olabileceğimiz bir sistem.


Şu an görev yapan yaklaşık 10.000 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve atama bekleyen, Üniversitede okuyan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin geleceği ile ilgili alınacak kararda bizlere destek vermenizi ve bu sorunumuzu Milli Eğitim Bakanlığına bildirmenizi rica ediyoruz...

 

Meseleye ilişkin olumlu gelişmeleri de buradan duyurabilmeyi ümit ediyoruz...

Bu yazı en son 22 Eylül 2010 tarihinde düzenlenmiştir ve güncelliğini yitirmiş olabilir.

blog comments powered by Disqus

© Mustafa Navruz 2011 0.0140 sn.

^ Başa Dön